Adopteer een dier

Op de kinderboerderij zijn diverse dieren aanwezig, alle dieren worden met veel liefde verzorgd door onze vrijwilligers. Ze geven ze dagelijks hun voeding en de nodige zorg. Maar ook de dierenverblijven moeten worden onderhouden en het terrein zelf vragen de nodige aandacht qua onderhoud. En alles bij elkaar kost een hoop geld.

U kunt ons op diverse manieren helpen en één daarvan is het adopteren van een dier. Hiermee levert u een zeer belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de kinderboerderij.

Heeft u een dier dat u na aan het hart ligt of wilt u een cadeau voor uw kind, partner, ouder, vriend(in) of kennis? Adopteer dan een dier van onze kinderboerderij!

Wat houdt adoptie voor u in?

U kunt aangeven welk dier of welke dieren u wilt adopteren. Voor iedere diersoort is een minimum bedrag vastgesteld, maar u mag uiteraard meer doneren.

U kunt ook meer diersoorten of een diergroep adopteren om aan een door u gewenst bedrag te komen. Speciale wensen kunt u vrijblijvend bespreken.

De adoptiekosten zijn jaarlijkse kosten, hiermee kom je tegemoet in de kosten voor verzorging van de dieren die je adopteert. De kosten voor adoptie keren dus jaarlijks terug, je krijgt hier op tijd een mailtje over van ons.

Wat krijgt u terug?

Uw naam, of een naam naar keuze zal op een bordje bij het (toekomstige) verblijf van het dier worden geplaatst.

Wat kost het adopteren van een dier?

  • Damhert € 100,-
  • Varken € 150,-
  • Dwerggeit € 100,-
  • Geit € 150,-
  • Ouessant schaap € 100,-

Wilt u een dier adopteren?

Als u een dier wilt adopteren, geef per mail info@stichting-kinderboerderijnieuweschans.nl aan welk dier of dieren dit betreft. Vermeld ook u voor- en achternaam met adres gegevens en het adoptiebedrag dat u wilt overmaken op rekeningnummer IBAN NL38 RABO 0357 7763 05 t.n.v. Stichting Kinderboerderij Nieuweschans o.v.v. “Adoptie” en de diersoort.

De dieren…

Naam: Simon

Geboortedatum: 15 april 2022

Soort: Toggenburger geit

Geadopteerd: Nee

Adoptiekosten: € 150,00 per jaar.

Geboortedatum: 2020

Soort: Damhert

Geadopteerd: Damhert Jos is geadopteerd door Karel en Femmie Katuin

Aantal: 7

Adoptiekosten: € 100,00 per dier per jaar.

Naam: Trees

Geboortedatum: 2020

Soort: Kune Kune varken

Geadopteerd: Nee

Adoptiekosten: € 150,00

Naam: Truus

Geboortedatum: 2020

Soort: Kune Kune varken

Geadopteerd: Nee

Adoptiekosten: € 150,00

Naam: Tammo

Geboortedatum: 2020

Soort: Kune Kune varken

Geadopteerd: Nee

Adoptiekosten: € 150,00